Fiscaal nieuws

Aanpak ontkennende rekeninghouders met Luxemburgse bankrekening

Aanpak ontkennende rekeninghouders met Luxemburgse bankrekening - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Dinsdag 23 januari 2018 - De Belastingdienst gaat belastingplichtigen die eerder hebben ontkend dat zij rekeninghouder bij een Luxemburgse bank zijn (nogmaals) aan een fiscaal onderzoek onderwerpen. Dit naar aanleiding van gegevens die de Belastingdienst eind 2017 van de Luxemburgse overheid heeft ontvangen.  

Op verzoek van de Nederlandse Belastingdienst stuurde de Luxemburgse overheid eind december 2017 veel documenten met waardevolle informatie over bankgegevens uit Luxemburg. Deze informatie is geanalyseerd. Daaruit blijkt dat een aantal Nederlandse belastingplichtigen die een rekening bij een Luxemburgse bank hebben (gehad) de Belastingdienst, zowel door het niet opgeven van tegoeden bij deze bank als tijdens procedures en rechtszaken die eerder zijn gevoerd, in het verleden ernstig hebben misleid. 

Aanslagen, boetes en proceduresOp basis van de ontvangen contra-informatie uit Luxemburg gaat de Belastingdienst deze belastingplichtigen op gepaste wijze behandelen. Dat kan betekenen dat de Belastingdienst aanslagen en of boetes gaat opleggen of procedures over opgelegde maar bestreden aanslagen nogmaals gaat voeren. Hierdoor kan de Belastingdienst lopende procedures in het voordeel afronden. Ook strafrechtelijke vervolging is daarbij 1 van de opties. 

GegevensuitwisselingDe kans dat de Belastingdienst buitenlands vermogen op het spoor komt wordt steeds groter. Door het structureel en ad hoc uitwisselen van data met buitenlandse overheden is de Belastingdienst steeds beter in staat om belastingplichtigen die niet of niet volledig aangifte doen in beeld te krijgen. Zo ontvangt de Belastingdienst behalve informatie van bankgegevens uit Luxemburg ook informatie over bankgegevens van Nederlandse inwoners uit Zwitserland en België.

Aanpak ontkennende rekeninghouders met Luxemburgse bankrekening - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Aanpak ontkennende rekeninghouders met Luxemburgse bankrekening

Dinsdag 23 januari 2018 - De Belastingdienst gaat belastingplichtigen die eerder hebben ontkend dat zij rekeninghouder bij een Luxemburgse bank zijn (nogmaals) aan een fiscaal onderzoek onderwerpen. Dit naar aanleiding van gegevens die de Belastingdienst eind 2017 van de Luxemburgse overheid heeft ontvangen.  

 

Korting van 25% bij afkoop pensioen in eigen beheer in 2018

Korting van 25% bij afkoop pensioen in eigen beheer in 2018 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Dinsdag 23 januari 2018 - Sinds 1 juli 2017 mag u als dga geen pensioen in eigen beheer (PEB) meer opbouwen. U kunt er voor kiezen om het in eigen beheer verzekerde pensioen af te kopen. In 2018 geldt een afkoopkorting van 25%.  

Bij afkoop in 2018 mag u de korting van 25% toepassen op de fiscale balanswaarde van het pensioen op 31 december 2015. Over de waardeaangroei over de periode 31 december 2015 tot het moment van de afkoop geldt geen korting.

Bij afkopen wordt de gehele fiscale balanswaarde minus de korting op het moment van de afkoop ineens belast als loon uit vroegere dienstbetrekking. Afkopen kan nog in 2018 en 2019. Bij afkoop in 2019 is de korting 19,5%.

Let op!De korting van 34,5% was alleen van toepassing bij afkoop van het pensioen eigen beheer in 2017. 

Korting van 25% bij afkoop pensioen in eigen beheer in 2018 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Korting van 25% bij afkoop pensioen in eigen beheer in 2018

Dinsdag 23 januari 2018 - Sinds 1 juli 2017 mag u als dga geen pensioen in eigen beheer (PEB) meer opbouwen. U kunt er voor kiezen om het in eigen beheer verzekerde pensioen af te kopen. In 2018 geldt een afkoopkorting van 25%.  

 

Giftenaftrek 2018

Giftenaftrek 2018 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Dinsdag 9 januari 2018 - Voor giften die niet in de vorm van periodieke uitkeringen zijn gedaan (de zogenaamde andere giften) geldt in 2018 een drempel van € 60 of, als dat meer is, 1% van het verzamelinkomen (vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek). Tevens geldt voor deze andere giften een maximum van 10% van dat inkomen. Bij fiscale partners geldt dat zij hun andere giften en hun verzamelinkomens moeten samenvoegen.

Giften die de vorm hebben van het afzien van een vergoeding van kosten voor vervoer per auto, anders dan per taxi, worden in aanmerking genomen voor € 0,19 (€ 0,19) per kilometer.Het afzien van een kostenvergoeding, bijvoorbeeld door een vrijwilliger, kan onder voorwaarden worden aangemerkt als aftrekbare gift.Een gift aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling kan in aanmerking worden genomen voor 1,25 keer het bedrag van de gedane gift. Deze vermenigvuldigingsfactor wordt toegepast over maximaal € 5.000 van de aan culturele instellingen gedane giften.

Giftenaftrek 2018 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Giftenaftrek 2018

Dinsdag 9 januari 2018 - Voor giften die niet in de vorm van periodieke uitkeringen zijn gedaan (de zogenaamde andere giften) geldt in 2018 een drempel van € 60 of, als dat meer is, 1% van het verzamelinkomen (vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek). Tevens geldt voor deze andere giften een maximum van 10% van dat inkomen. Bij fiscale partners geldt dat zij hun andere giften en hun verzamelinkomens moeten samenvoegen.

 

Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning

Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Donderdag 28 december 2017 - In 2018 wordt het tarief waartegen de aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning in de vierde belastingschijf kunnen worden afgetrokken met 2,45%-punt (2%-punt ) verlaagd ten opzichte van het tarief van de vierde schijf. 

In 2018 bedraagt het tarief voor de aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning daarom 49,5% (50%) voor zover de aftrek plaats zou vinden tegen het tarief van de vierde schijf.

Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning

Donderdag 28 december 2017 - In 2018 wordt het tarief waartegen de aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning in de vierde belastingschijf kunnen worden afgetrokken met 2,45%-punt (2%-punt ) verlaagd ten opzichte van het tarief van de vierde schijf. 

 

Heffingvrij vermogen en Box 3

Heffingvrij vermogen en Box 3 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Dinsdag 26 december 2017 - Spaarders en beleggers gaan in 2018 minder belasting betalen. Allereerst wordt met ingang van volgend jaar het heffingvrije vermogen in box 3 verhoogd van 25.000 euro naar 30.000 euro. Voor fiscale partners geldt een gezamenlijk heffingvrij vermogen van 60.000 euro, dit was 50.000 euro.  

Ook wordt meer rekening gehouden met de huidige lage spaarrente. De heffing in box 3 zal met ingang van komend jaar dichter aansluiten bij de gemiddelde werkelijke rendement. Voor het komende belastingjaar 2018 wordt daarbij uitgegaan van de gemiddelde spaarrente van juli 2016 t/m juni 2017.

Heffingvrij vermogen en Box 3 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Heffingvrij vermogen en Box 3

Dinsdag 26 december 2017 - Spaarders en beleggers gaan in 2018 minder belasting betalen. Allereerst wordt met ingang van volgend jaar het heffingvrije vermogen in box 3 verhoogd van 25.000 euro naar 30.000 euro. Voor fiscale partners geldt een gezamenlijk heffingvrij vermogen van 60.000 euro, dit was 50.000 euro.  

 

Verhoging tabaksaccijns

Verhoging tabaksaccijns - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Dinsdag 26 december 2017 - Sigaretten, rooktabak en sigaren worden duurder vanaf 1 april 2018. 

Zo wordt een pakje van 20 sigaretten 18 cent duurder (accijns+btw) en een pakje shag van 40 gram wordt 36 cent duurder (accijns + btw).

Verhoging tabaksaccijns - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Verhoging tabaksaccijns

Dinsdag 26 december 2017 - Sigaretten, rooktabak en sigaren worden duurder vanaf 1 april 2018. 

 

Eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting wordt niet verlengd

Eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting wordt niet verlengd - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Dinsdag 26 december 2017 - De voorgenomen stapsgewijze verlenging van de eerste tariefschijf van de vennootschapsbelastingvan € 200.000 naar (uiteindelijk) € 350.000 in de periode van 2018 tot 2021 gaat nietdoor. 

De bovengrens van de eerste tariefschijf blijft in 2018 dus gehandhaafd op € 200.000.

Eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting wordt niet verlengd - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting wordt niet verlengd

Dinsdag 26 december 2017 - De voorgenomen stapsgewijze verlenging van de eerste tariefschijf van de vennootschapsbelastingvan € 200.000 naar (uiteindelijk) € 350.000 in de periode van 2018 tot 2021 gaat nietdoor. 

 

Maximumtarief rijbewijs 2018 bekend

Maximumtarief rijbewijs 2018 bekend - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Zondag 17 december 2017 - Het in de legesverordening op te nemen tarief voor 2018 is maximaal € 39,45. Voor een spoedaanvraag komt daar € 34,10 aan rijkskostendeel bij.

Voor een rijbewijs is het maximum voor het gemeentelijk kostendeel voor 2018 vastgesteld op € 29,75 (was € 29,29). De Rijkskostencomponent RKC blijft gelijk: € 9,70 voor een regulier rijbewijs, verhoogd met € 34,10 voor een spoedaanvraag.

 

Maximumtarief rijbewijs 2018 bekend - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Maximumtarief rijbewijs 2018 bekend

Zondag 17 december 2017 - Het in de legesverordening op te nemen tarief voor 2018 is maximaal € 39,45. Voor een spoedaanvraag komt daar € 34,10 aan rijkskostendeel bij.

 

Ondernemers: veranderingen in 2018

Ondernemers: veranderingen in 2018 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Zaterdag 16 december 2017 - Veranderingen die al zeker zijn voor ondernemers in 2018 vindt u hier. Op dit moment zijn nog niet alle definitieve wijzigingen bekend.

Afschaffing btw-landbouwregelingPer 1 januari 2018 vervalt de btw-landbouwregeling. Land- en tuinbouwers, boshouders en veehouders gaan vanaf 2018 btw betalen over al hun goederen en diensten.

Eigen vermogen voor bbz omhoogU mag in 2018 als zelfstandige in de bijstand een vermogen hebben van € 188.997. Dit was € 186.498. 

Starterskrediet omhoogHet maximale starterskrediet gaat in 2018 omhoog naar € 36.155 ( €35.677 in 2017). 

Loonkostenvoordelen in plaats van premiekortingen voor jongere, oudere en arbeidsgehandicapte werknemersVoor werkgevers verdwijnen op 1 januari 2018 de premiekortingen voor jongere, oudere en arbeidsgehandicapte werknemers. Hiervoor komen loonkostenvoordelen (LKV) in de plaats. LKV geldt voor ouderen en mensen met een arbeidsbeperking, zoals een ziekte of handicap.

Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon voor werkgeversVanaf 1 januari 2018 kunnen werkgevers een tegemoetkoming krijgen voor werknemers van 18 tot en met 21 jaar. Dit is het jeugd-LIV genoemd.

Ondernemers: veranderingen in 2018 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Ondernemers: veranderingen in 2018

Zaterdag 16 december 2017 - Veranderingen die al zeker zijn voor ondernemers in 2018 vindt u hier. Op dit moment zijn nog niet alle definitieve wijzigingen bekend.

 

Man-vrouwfirma

Man-vrouwfirma - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Donderdag 7 december 2017 - Als uw partner meewerkt, kunt u met uw partner een firma aangaan. 

De meewerkende partner wordt dan ook zelfstandig ondernemer voor de inkomstenbelasting en heeft daardoor recht op alle ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, de 14%-MKB-winstvrijstelling en de fiscale oudedagsreserve (FOR), tenzij de partner alleen ondersteunende werkzaamheden verricht. Voorwaarde is dat een firmacontract wordt opgesteld, waarin voor de aanvangsdatum van de firma een terugwerkende kracht van maximaal negen maanden kan worden opgenomen. Overleg met uw adviseur over het (gewenste) effect.

Man-vrouwfirma - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Man-vrouwfirma

Donderdag 7 december 2017 - Als uw partner meewerkt, kunt u met uw partner een firma aangaan. 

 

Adres

Vondellaan 51A
2332 AA Leiden

071 - 364 99 90

KvK-nummer: 28066010

 

Route

Powered by YourSite

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.