Fiscaal nieuws

Verzachten rekening-courantmaatregel directeuren-grootaandeelhouders

Verzachten rekening-courantmaatregel directeuren-grootaandeelhouders - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Woensdag 17 oktober 2018 - In de aanbiedingsbrief bij het pakket Belastingplan 2019 is aangekondigd het excessief lenen van de eigen vennootschap door directeur-grootaandeelhouders te ontmoedigen (rekening-courantmaatregel). De eerder geschetste contouren worden verzacht:

- in plaats van een overgangsregeling voor bestaande eigenwoningschulden worden ook nieuwe eigenwoningschulden van de dga uitgezonderd;- bovenop deze eigenwoningschuld zal een aanvullende drempel van € 500.000 voor de dga en zijn partner gezamenlijk gelden.

Verzachten rekening-courantmaatregel directeuren-grootaandeelhouders - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Verzachten rekening-courantmaatregel directeuren-grootaandeelhouders

Woensdag 17 oktober 2018 - In de aanbiedingsbrief bij het pakket Belastingplan 2019 is aangekondigd het excessief lenen van de eigen vennootschap door directeur-grootaandeelhouders te ontmoedigen (rekening-courantmaatregel). De eerder geschetste contouren worden verzacht:

 

Verlaging tarief vennootschapsbelasting

Verlaging tarief vennootschapsbelasting - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Donderdag 27 september 2018 - Om ondernemen aantrekkelijker te maken, verlaagt het kabinet stapsgewijs het vpb-tarief. Dit gebeurt in drie jaarlijkse stappen.  

Vanaf 2019 gaat het tarief van de vennootschapsbelasting stapsgewijs omlaag. De eerste schijf wordt dan 19%, de tweede 24,30%. Vanaf 2020 dalen die tarieven naar 17,5% en 23,90%. In 2021 naar 16% en 22,25%.

Verlaging tarief vennootschapsbelasting - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Verlaging tarief vennootschapsbelasting

Donderdag 27 september 2018 - Om ondernemen aantrekkelijker te maken, verlaagt het kabinet stapsgewijs het vpb-tarief. Dit gebeurt in drie jaarlijkse stappen.  

 

Niet meer dan 500 km privé, toch bijtelling auto

Niet meer dan 500 km privé, toch bijtelling auto - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Donderdag 27 september 2018 - Hebt u een auto van de zaak? Dan is het mogelijk dat u ondanks het feit dat u in een kalenderjaar niet meer dan 500 kilometer (km) privé rijdt met de auto van de zaak, toch een bijtelling krijgt. Dit kan zich voordoen als u de auto maar een deel van het kalenderjaar ter beschikking heeft. 

Als u op kalenderjaarbasis meer dan 500 km privé rijdt met een auto van de zaak, moet u het voordeel van het privégebruik bij het loon tellen. 

Deel van het jaar auto van de zaakHet kan zijn dat u maar een deel van het kalenderjaar de auto van de zaak ter beschikking heeft. Rijdt u in die maanden ook privé met de auto, dan moet u de regeling voor privégebruik auto naar tijdsgelang toepassen. 

U moet de gemaakte privékilometers over die periode omrekenen naar het aantal kilometers dat u zou rijden in een heel kalenderjaar. Rijdt u niet meer dan 500 km privé op jaarbasis, dan hoeft u geen bijtelling te berekenen. Komt u daarboven, dan telt u het privévoordeel over die maanden bij het loon. 

VoorbeeldU krijgt 3 maanden een auto ter beschikking. De cataloguswaarde is € 24.000 en het bijtellingspercentage 22%. In deze periode rijdt u 200 km privé. Omgerekend naar een heel jaar zou de werknemer 12/3 x 200 = 800 km privé rijden. Op kalenderjaarbasis is dat dus meer dan 500 km. 

De bijtelling is 22% van € 24.000 = € 5.280 voor het hele kalenderjaar. Over 3 maanden is de bijtelling privégebruik auto 3/12 x € 5.280 = € 1.320. Bij een loontijdvak van 1 maand is de bijtelling € 440 per maand. 

Geen bijtellingStel dat u in bovenstaand voorbeeld in 3 maanden 100 km privé rijdt met de auto. Dan is geen bijtelling van toepassing omdat omgerekend naar een heel jaar de werknemer 12/3 x 100 = 400 km privé zou rijden. Dit is niet meer dan 500 km op kalenderjaarbasis, dus geen bijtelling voor het privégebruik van de auto. 

Niet meer dan 500 km privé, toch bijtelling auto - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Niet meer dan 500 km privé, toch bijtelling auto

Donderdag 27 september 2018 - Hebt u een auto van de zaak? Dan is het mogelijk dat u ondanks het feit dat u in een kalenderjaar niet meer dan 500 kilometer (km) privé rijdt met de auto van de zaak, toch een bijtelling krijgt. Dit kan zich voordoen als u de auto maar een deel van het kalenderjaar ter beschikking heeft. 

 

Modernisering Kleineondernemingsregeling


Modernisering Kleineondernemingsregeling
 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Dinsdag 25 september 2018 - De kleineondernemingsregeling wordt per 1 januari 2020 gemoderniseerd. Als een ondernemer verwacht jaarlijks onder de omzetgrens van € 20.000,- te blijven, kan hij vanaf 1 januari 2020 kiezen voor een vrijstelling van btw. De nieuwe regeling is minder complex en gaat ook gelden voor bijvoorbeeld stichtingen en verenigingen.  

Kiezen voor vrijstelling betekent: 

•       Geen btw-aangifte doen.

•       Geen btw in rekening brengen en vermelden op facturen.

•       Betaalde btw mag niet worden teruggevraagd. 

Modernisering Kleineondernemingsregeling
 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Modernisering Kleineondernemingsregeling


Dinsdag 25 september 2018 - De kleineondernemingsregeling wordt per 1 januari 2020 gemoderniseerd. Als een ondernemer verwacht jaarlijks onder de omzetgrens van € 20.000,- te blijven, kan hij vanaf 1 januari 2020 kiezen voor een vrijstelling van btw. De nieuwe regeling is minder complex en gaat ook gelden voor bijvoorbeeld stichtingen en verenigingen.  

 

Landelijke belronde BTW-verzuim succes

Landelijke belronde BTW-verzuim succes - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Woensdag 19 september 2018 - Afgelopen coulanceperiode hebben ongeveer 50 medewerkers van de BelastingTelefoon startende ondernemers gebeld. Zij hadden hun allereerste digitale btw-aangifte nog niet ingediend. Het team heeft bijna een derde van de groep van 15 duizend verzuimende ondernemers weten te bereiken.   

Vanuit callcenters in Apeldoorn, Eindhoven en Heerlen is gedurende 4 dagen in de coulanceperiode in augustus naar de startende ondernemers gebeld. De callcentermedewerkers hebben de ondernemers erop gewezen hun btw-aangifte alsnog in te dienen. In 33% van de gevallen is er telefonisch contact geweest of is de voicemail ingesproken. 

Succesvolle pilotDe afgelopen jaren belden medewerkers van de BelastingTelefoon naar startende ondernemers voor de kantoren Eindhoven en Breda. Die pilot bleek een succes: het aantal alsnog ingediende btw-aangiftes steeg in beide regio's. Dit heeft ertoe geleid het project landelijk in te zetten.

Begin november zal opnieuw een groep medewerkers van de BelastingTelefoon actief gaan bellen in de coulanceperiode om startende ondernemers te wijzen op hun aangifteplicht.

Landelijke belronde BTW-verzuim succes - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Landelijke belronde BTW-verzuim succes

Woensdag 19 september 2018 - Afgelopen coulanceperiode hebben ongeveer 50 medewerkers van de BelastingTelefoon startende ondernemers gebeld. Zij hadden hun allereerste digitale btw-aangifte nog niet ingediend. Het team heeft bijna een derde van de groep van 15 duizend verzuimende ondernemers weten te bereiken.   

 

Belastingpakket 2019. Gevolgen voor bedrijfsleven

Belastingpakket 2019. Gevolgen voor bedrijfsleven - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Woensdag 19 september 2018 - Nederland wil aantrekkelijk zijn als vestigingsplaats voor bedrijven die een echte bijdrage leveren aan de economie. Het kabinet presenteert daarom een ambitieus pakket aan maatregelen voor het bedrijfsleven.  

Het pakket bevat naast de verlaging van de vennootschapsbelasting en de afschaffing van de dividendbelasting ook de invoering van een bronbelasting op dividenden naar laagbelastende jurisdicties en in misbruiksituaties. Zo wordt voorkomen dat Nederland wordt gebruikt voor doorstroomactiviteiten naar belastingparadijzen. Voor het MKB wordt bovendien per 2020 structureel € 100 miljoen beschikbaar gesteld.

Ook constructies die worden opgezet om doelbewust geen belasting te betalen - door geld uit te keren aan aandeelhouders of te schenken aan familieleden - worden aangepakt. Het wordt mogelijk deze belastingschuld te verhalen op bijvoorbeeld aandeelhouders die een winstuitdeling hebben gehad of familieleden die een schenking hebben gekregen, met terugwerkende kracht tot 18 september 2018.

Daarnaast verlaagt het kabinet de verhuurderheffing met structureel € 100 miljoen.

Het tarief in de vennootschapsbelasting wordt voor winsten tot € 200.000 in stappen verlaagd van 20% naar 16% in 2021. Ook voor winsten boven € 200.000 wordt het tarief verlaagd, maar wel minder groot dan in het Regeerakkoord beoogd: het tarief wordt in 2021 22,25% in plaats van 21%. Ook het tarief in box 2 wordt verhoogd, maar 1,6% minder dan voorgesteld in het regeerakkoord: namelijk naar 26,25% in 2020 en 26,9% in 2021.

De afschrijving van gebouwen in eigen beheer wordt beperkt in de vennootschapsbelasting.

Als een ondernemer verwacht jaarlijks minder om te zetten dan 20.000 euro kan hij kiezen voor een vrijstelling van btw (de kleineondernemersregeling, KOR).

Belastingpakket 2019. Gevolgen voor bedrijfsleven - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Belastingpakket 2019. Gevolgen voor bedrijfsleven

Woensdag 19 september 2018 - Nederland wil aantrekkelijk zijn als vestigingsplaats voor bedrijven die een echte bijdrage leveren aan de economie. Het kabinet presenteert daarom een ambitieus pakket aan maatregelen voor het bedrijfsleven.  

 

Fiscus moet belastingaanslagen altijd per post toezenden

Fiscus moet belastingaanslagen altijd per post toezenden - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Zondag 16 september 2018 - De belastingdienst kan niet volstaan met het enkel versturen van elektronische aanslagen. Dat heeft de belastingrechter in Den Haag beslist.  

In deze procedure heeft de belastingdienst een belastingaanslag naar een onjuist adres gezonden. De belastingrechter beslist dat de aanslag niet op de juiste wijze bekend is gemaakt aan de belastingplichtige. Het enkele plaatsen van de aanslag in de digitale berichtenbox van de belastingplichtige is niet voldoende.

Fiscus moet belastingaanslagen altijd per post toezenden - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Fiscus moet belastingaanslagen altijd per post toezenden

Zondag 16 september 2018 - De belastingdienst kan niet volstaan met het enkel versturen van elektronische aanslagen. Dat heeft de belastingrechter in Den Haag beslist.  

 

Woningwaarde in 2018 gemiddeld 6,5 procent omhoog

Woningwaarde in 2018 gemiddeld 6,5 procent omhoog - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Zaterdag 25 augustus 2018 - De gemiddelde WOZ-waarde van woningen is in 2018 voor het derde jaar op rij gestegen. 

Op 1 januari 2018 bedroeg de gemiddelde WOZ-waarde 230 duizend euro per woning, 6,5 procent meer dan een jaar eerder. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Woningwaarde in 2018 gemiddeld 6,5 procent omhoog - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Woningwaarde in 2018 gemiddeld 6,5 procent omhoog

Zaterdag 25 augustus 2018 - De gemiddelde WOZ-waarde van woningen is in 2018 voor het derde jaar op rij gestegen. 

 

Compensatie bij ontslag langdurig arbeidsongeschikte werknemers

Compensatie bij ontslag langdurig arbeidsongeschikte werknemers - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Zondag 19 augustus 2018 - Hebt u als werkgever een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslagen? Op 20 juli 2018 is een wet gepubliceerd die ervoor zorgt dat u compensatie kunt krijgen voor de transitievergoeding die u heeft betaald hebben aan deze werknemer. Er komt nog een regeling voor de aanvraagprocedure en verstrekking van de vergoeding.  

Het is de bedoeling dat u vanaf 1 april 2020 met terugwerkende kracht compensatie kunt aanvragen voor dienstverbanden die zijn geëindigd vanaf 1 juli 2015. Het gaat dan om dienstverbanden van langdurig arbeidsongeschikte werknemers die u heeft ontslagen en aan wie u een transitievergoeding hebt betaald.

Meer weten? Neem contact met ons op.

Compensatie bij ontslag langdurig arbeidsongeschikte werknemers - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Compensatie bij ontslag langdurig arbeidsongeschikte werknemers

Zondag 19 augustus 2018 - Hebt u als werkgever een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslagen? Op 20 juli 2018 is een wet gepubliceerd die ervoor zorgt dat u compensatie kunt krijgen voor de transitievergoeding die u heeft betaald hebben aan deze werknemer. Er komt nog een regeling voor de aanvraagprocedure en verstrekking van de vergoeding.  

 

Afkoopkorting pensioen in eigen beheer in 2018 of in 2019 benutten?

Afkoopkorting pensioen in eigen beheer in 2018 of in 2019 benutten? - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Zondag 12 augustus 2018 - Sinds 1 juli 2017 kunt u als dga geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. 2019 is het laatste jaar waarin u er nog voor kunt kiezen uw pensioen in eigen beheer af te kopen.

In 2019 krijgt u een afkoopkorting van 19,5%. De afkoopkorting voor 2018 bedraagt 25%. Afkopen in 2018 kan dus een aanzienlijke besparing ten opzichte 2019 opleveren. Neem hierover contact op met uw adviseur en bespreek met hem de mogelijkheden. 

 

Afkoopkorting pensioen in eigen beheer in 2018 of in 2019 benutten? - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Afkoopkorting pensioen in eigen beheer in 2018 of in 2019 benutten?

Zondag 12 augustus 2018 - Sinds 1 juli 2017 kunt u als dga geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. 2019 is het laatste jaar waarin u er nog voor kunt kiezen uw pensioen in eigen beheer af te kopen.

 

Adres

Vondellaan 51A
2332 AA Leiden

071 - 364 99 90

KvK-nummer: 28066010

Privacyverklaring

  

Route

Powered by YourSite

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.