Fiscaal nieuws

Belasten van vermogen in 2021

Belasten van vermogen in 2021 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Donderdag 7 januari 2021 - Spaarders en kleine beleggers met een vermogen tot € 50.000 (of € 100.000 met fiscaal partner) betalen vanaf 2021 geen belasting meer over dat vermogen.

Het tarief van de belasting gaat wel iets omhoog van 30% naar 31%. Het aantal kleine spaarders en beleggers dat box 3-belasting betaalt daalt hierdoor met bijna 1 miljoen mensen. En het betekent dat iedereen met spaargeld of belegd vermogen tot € 220.000 (of € 440.000 met fiscaal partner) daarover minder belasting gaat betalen.

Belasten van vermogen in 2021 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Belasten van vermogen in 2021

Donderdag 7 januari 2021 - Spaarders en kleine beleggers met een vermogen tot € 50.000 (of € 100.000 met fiscaal partner) betalen vanaf 2021 geen belasting meer over dat vermogen.

 

Overdrachtsbelasting in 2021

Overdrachtsbelasting in 2021 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Donderdag 7 januari 2021 - Het kabinet verbetert de toegang voor starters tot de woningmarkt. Vanaf 2021 betalen woningkopers jonger dan 35 jaar, die een huis kopen en daar zelf in gaan wonen, eenmalig geen overdrachtsbelasting.

Dat scheelt hen 2% van de aankoopprijs. Vanaf 1 april 2021 geldt de aanvullende voorwaarde dat de woning niet duurder mag zijn dan € 400.000. Kopers van 35 jaar of ouder die in de woning gaan wonen betalen 2%. Andere kopers, zoals beleggers, gaan 8% betalen.

Overdrachtsbelasting in 2021 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Overdrachtsbelasting in 2021

Donderdag 7 januari 2021 - Het kabinet verbetert de toegang voor starters tot de woningmarkt. Vanaf 2021 betalen woningkopers jonger dan 35 jaar, die een huis kopen en daar zelf in gaan wonen, eenmalig geen overdrachtsbelasting.

 

2021: MKB

2021: MKB - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Donderdag 7 januari 2021 - Meer MKB-bedrijven gaan in de komende jaren het lagere vpb-tarief betalen. Vanaf 2021 geldt het lage tarief van 15% voor winsten tot € 245.000 in plaats van € 200.000.  

De zelfstandigenaftrek wordt de komende jaren stapsgewijs afgebouwd. Per 1 januari 2021 wordt de zelfstandigenaftrek daarbij verlaagd van € 7.030 naar € 6.670. Hiermee wil het kabinet de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers kleiner maken.

2021: MKB - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

2021: MKB

Donderdag 7 januari 2021 - Meer MKB-bedrijven gaan in de komende jaren het lagere vpb-tarief betalen. Vanaf 2021 geldt het lage tarief van 15% voor winsten tot € 245.000 in plaats van € 200.000.  

 

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Donderdag 7 januari 2021 - Het kabinet stimuleert bedrijven om investeringen te doen met een nieuwe investeringskorting, de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Deze tijdelijke regeling zorgt ervoor dat bedrijven ook in deze tijden blijven investeren in bijvoorbeeld nieuwe machines.

De regeling geldt voor investeringen in 2021 of 2022. Bij grote investeringen in een jaar is de korting tot € 5 miljoen 3,9%, daarboven 1,8%. Bedrijven kunnen de investeringskorting verrekenen met de af te dragen loonheffing. De mogelijkheid om als ‘fiscale eenheid' gebruik te maken van de BIK, gaat pas later in. De Europese Commissie moet dit specifieke onderdeel nog goedkeuren. Als na deze goedkeuring de mogelijkheid om als ‘fiscale eenheid' gebruik te maken van de BIK gaat gelden, is dit met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021. Als die goedkeuring onverhoopt niet komt, zullen de percentages van de BIK met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 worden verhoogd. Bij grote investeringen in een jaar wordt de korting tot € 5 miljoen in dat geval 5%, daarboven 2,08%.

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

Donderdag 7 januari 2021 - Het kabinet stimuleert bedrijven om investeringen te doen met een nieuwe investeringskorting, de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Deze tijdelijke regeling zorgt ervoor dat bedrijven ook in deze tijden blijven investeren in bijvoorbeeld nieuwe machines.

 

Basistarief inkomstenbelasting omlaag

Basistarief inkomstenbelasting omlaag - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Donderdag 7 januari 2021 - Betaalt u als ondernemer inkomstenbelasting? Het basistarief voor de inkomstenbelasting is met ingang van 1 januari 2021 verlaagd.

Deze eerste schijf daalt van 37,35% tot 37,10%. Dit tarief geldt voor alle inkomens tot € 68.507. Tussen 2022 en 2024 gaat het tarief verder naar beneden tot 37,03%.

Basistarief inkomstenbelasting omlaag - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Basistarief inkomstenbelasting omlaag

Donderdag 7 januari 2021 - Betaalt u als ondernemer inkomstenbelasting? Het basistarief voor de inkomstenbelasting is met ingang van 1 januari 2021 verlaagd.

 

Vliegbelasting

Vliegbelasting - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Dinsdag 15 december 2020 - Vanaf 1 januari 2021 wordt een vliegbelasting ingevoerd. Luchthavens zullen dan per passagier,die vanaf een Nederlandse luchthaven vertrekt, een bedrag van € 7,845 aan de luchtvaartmaatschappij in rekening brengen.

Transferpassagiers en kinderen jonger dan 2 jaar zijn hiervanuitgezonderd. Het kabinet wil de belastingen vergroenen, zodat vervuiling beprijsd wordt.Daarnaast hoopt het kabinet dat met deze vliegbelasting andere alternatieven zoals auto, bus oftrein aantrekkelijker worden.

Vliegbelasting - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Vliegbelasting

Dinsdag 15 december 2020 - Vanaf 1 januari 2021 wordt een vliegbelasting ingevoerd. Luchthavens zullen dan per passagier,die vanaf een Nederlandse luchthaven vertrekt, een bedrag van € 7,845 aan de luchtvaartmaatschappij in rekening brengen.

 

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Dinsdag 15 december 2020 - Om te zorgen dat bedrijven ondanks de crisis blijven investeren, en waar mogelijk investeringennaar voren halen, treedt met ingang van 1 januari 2021 voor de duur van twee jaar de BIK inwerking. Bedrijven die belastingplichtig zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting kunnenvoor investeringen een afdrachtvermindering op hun loonheffing toepassen. Dezeafdrachtvermindering bedraagt 3,9% voor investeringen tot € 5.000.000 per kalenderjaar en 1,8%voor het investeringsbedrag boven € 5.000.000 per kalenderjaar. Deze afdrachtvermindering isvan toepassing op investeringen van tenminste € 1.500 per bedrijfsmiddel en ten minste € 20.000per aanvraag.

De BIK is van toepassing op investeringen waarvoor de verplichtingen ter zake van de aanschafzijn aangegaan na 1 oktober 2020, de betaling(en) voor de investering in 2021 of 2022 volledigzijn gedaan en het bedrijfsmiddel binnen zes maanden na de laatste betaling in gebruik isgenomen. Doordat de BIK wordt verrekend in de loonheffing, kan de BIK alleen worden toegepastdoor bedrijven met personeel, de zogenoemde BIK-inhoudingsplichtige. Een BIKinhoudingsplichtige kan met ingang van 1 september 2021 een BIK-verklaring aanvragen bij deRijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op basis van deze verklaring kan de BIKinhoudingsplichtige de afdrachtvermindering in zijn loonaangifte toepassen.

De mogelijkheid om als ‘fiscale eenheid' gebruik te maken van de BIK, gaat pas later in. DeEuropese Commissie moet dit specifieke onderdeel nog goedkeuren. Als na deze goedkeuring demogelijkheid om als ‘fiscale eenheid' gebruik te maken van de BIK gaat gelden, is dit metterugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021.Indien die goedkeuring onverhoopt niet komt, zullen de percentages van de BIK metterugwerkende kracht tot 1 januari 2021 worden verhoogd. Bij grote investeringen in een jaarwordt de korting tot € 5 miljoen in dat geval 5%, daarboven 2,08%.

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

Dinsdag 15 december 2020 - Om te zorgen dat bedrijven ondanks de crisis blijven investeren, en waar mogelijk investeringennaar voren halen, treedt met ingang van 1 januari 2021 voor de duur van twee jaar de BIK inwerking. Bedrijven die belastingplichtig zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting kunnenvoor investeringen een afdrachtvermindering op hun loonheffing toepassen. Dezeafdrachtvermindering bedraagt 3,9% voor investeringen tot € 5.000.000 per kalenderjaar en 1,8%voor het investeringsbedrag boven € 5.000.000 per kalenderjaar. Deze afdrachtvermindering isvan toepassing op investeringen van tenminste € 1.500 per bedrijfsmiddel en ten minste € 20.000per aanvraag.

 

Vrije ruimte werkkostenregeling 2021

Vrije ruimte werkkostenregeling 2021 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Maandag 30 november 2020 - Met ingang van 2021 bedraagt de vrije ruimte voor de werkkostenregeling per inhoudingsplichtige 1,7% van de fiscale loonsom tot en met € 400.000 plus 1,18% van het restant van die loonsom.  

Tijdelijke verruiming vrije ruimte voor het jaar 2020In het kader van de noodmaatregelen coronacrisis is er een tijdelijke verruiming van de vrije ruimte. Voor het jaar 2020 wordt uitgegaan van een vrije ruimte die voor de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom 3% van dat deel van die loonsom bedraagt. Voor het restant van de fiscale loonsom dat meer bedraagt dan € 400.000 blijft het percentage in 2020: 1,2%.

Vrije ruimte werkkostenregeling 2021 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Vrije ruimte werkkostenregeling 2021

Maandag 30 november 2020 - Met ingang van 2021 bedraagt de vrije ruimte voor de werkkostenregeling per inhoudingsplichtige 1,7% van de fiscale loonsom tot en met € 400.000 plus 1,18% van het restant van die loonsom.  

 

Keuze auto zakelijk of privé

Keuze auto zakelijk of privé - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Maandag 30 november 2020 - Als u een auto zowel zakelijk als privé gebruikt, kunt u er onder omstandigheden voor kiezen de auto als privé-of als ondernemingsvermogen aan te merken.

Deze ‘etiketteringskeuze' moet voor de inkomstenbelasting en de omzetbelasting afzonderlijk worden gemaakt. Bij deze keuze moet rekening worden gehouden met factoren als privébijtelling, aftrek van omzetbelasting, correctie omzetbelasting wegens privégebruik, gereden kilometers, brandstof en verzekeringen. Uw adviseur kan u helpen bij het maken van uw keuze.

Keuze auto zakelijk of privé - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Keuze auto zakelijk of privé

Maandag 30 november 2020 - Als u een auto zowel zakelijk als privé gebruikt, kunt u er onder omstandigheden voor kiezen de auto als privé-of als ondernemingsvermogen aan te merken.

 

Autokosten werknemers (btw)

Autokosten werknemers (btw)  - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Maandag 30 november 2020 - Als de werkgever een auto van de zaak ter beschikking stelt aan zijn werknemer, heeft de werkgever in principe recht op volledige btw-aftrek over de autokosten. Aan het einde van het boekjaar moet de werkgever dan echter een btw-correctie aangeven voor het privégebruik.

Dit betekent dat een werkgever voor iedere auto die privé wordt gebruikt een forfaitaire correctie van 2,7% van de cataloguswaarde van de auto is verschuldigd. Onder voorwaarden is het mogelijk of verplicht om af te wijken van de forfaitaire correctie en aan te sluiten bij het werkelijke privégebruik. Woon-werkverkeer geldt voor de btw ook als privégebruik; er zal voor meer auto's een btw-correctie zijn verschuldigd dan voor de loonheffingen.Meer weten? Neem contact op met uw adviseur.

Autokosten werknemers (btw)  - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Autokosten werknemers (btw)

Maandag 30 november 2020 - Als de werkgever een auto van de zaak ter beschikking stelt aan zijn werknemer, heeft de werkgever in principe recht op volledige btw-aftrek over de autokosten. Aan het einde van het boekjaar moet de werkgever dan echter een btw-correctie aangeven voor het privégebruik.

 

Adres

Vondellaan 51A
2332 AA Leiden

071 - 364 99 90

KvK-nummer: 28066010

Privacyverklaring

  

Route

Powered by YourSite

Aanmelden nieuwsbrief

Ongeldige of verlopen serial of ongeldige site